Ciarka....

54 teksty – auto­rem jest Ciar­ka.....

Naj­więcej ma do po­wie­dze­nia ten, który milczy. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 17 września 2018, 03:55

Każdy ma ta­ki świat jak widzą je­go oczy. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 10 września 2018, 18:42

Bied­ny człowiek to ta­ki, który nic nie ma oprócz pieniędzy… 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 4 września 2018, 00:20

Naj­wspa­nial­sze po­mysły przychodzą wte­dy gdy nie mam na czym to zapisać… 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 3 września 2018, 00:41

Je­den je­zyk pot­ra­fi ogłuszyć parę uszów... 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 3 września 2018, 00:26

Jest ty­le pięknych słów, a wy­mawiamy najbrzydsze. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 3 września 2018, 00:03

Całe życie się uczy­my by prze­kazać nasza mądrość innym. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 3 września 2018, 00:00

Dob­re wspom­nienia są po to, żeby pa­miętać jak kiedyś by­liśmy szczęśliwy. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 2 września 2018, 22:01

W każdym z nas żyje Bóg... 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 2 września 2018, 21:34

W oczach można dos­trzec wszys­tko wys­tar­czy dob­rze się przyjrzeć… 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 2 września 2018, 21:30
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

22 października 2018, 09:21fyrfle sko­men­to­wał tek­st Najwspanialsze po­mysły przychodzą wte­dy [...]

17 września 2018, 22:32Ciarka.... sko­men­to­wał tek­st Najwięcej ma do po­wie­dze­nia [...]

17 września 2018, 20:03yestem sko­men­to­wał tek­st Najwięcej ma do po­wie­dze­nia [...]

17 września 2018, 03:55Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Najwięcej ma do po­wie­dze­nia [...]

10 września 2018, 19:09Ciarka.... sko­men­to­wał tek­st Każdy ma ta­ki świat [...]

10 września 2018, 18:58fyrfle sko­men­to­wał tek­st Każdy ma ta­ki świat [...]

10 września 2018, 18:42Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Każdy ma ta­ki świat [...]

9 września 2018, 19:21Ciarka.... sko­men­to­wał tek­st Jest ty­le pięknych słów, [...]

6 września 2018, 23:02yestem sko­men­to­wał tek­st W każdym z nas [...]

6 września 2018, 23:01yestem sko­men­to­wał tek­st Najwspanialsze po­mysły przychodzą wte­dy [...]